سگ های بامزه
 403 بار دیده شده  1 سال قبل
سگ قفقازی
 527 بار دیده شده  1 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 390 بار دیده شده  1 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 201 بار دیده شده  1 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 407 بار دیده شده  1 سال قبل
عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 331 بار دیده شده  1 سال قبل