سگ های بامزه
 371 بار دیده شده  12 ماه قبل
سگ قفقازی
 486 بار دیده شده  1 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 352 بار دیده شده  1 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 188 بار دیده شده  1 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 362 بار دیده شده  1 سال قبل
عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 313 بار دیده شده  1 سال قبل