سگ های بامزه
 437 بار دیده شده  1 سال قبل
سگ قفقازی
 557 بار دیده شده  1 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 415 بار دیده شده  1 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 216 بار دیده شده  1 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 444 بار دیده شده  1 سال قبل
عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 347 بار دیده شده  1 سال قبل