سگ های بامزه
 566 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ قفقازی
 769 بار دیده شده  2 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 604 بار دیده شده  2 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 298 بار دیده شده  2 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 711 بار دیده شده  2 سال قبل
عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 450 بار دیده شده  2 سال قبل