سگ های بامزه
 368 بار دیده شده  12 ماه قبل
سگ قفقازی
 483 بار دیده شده  1 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 348 بار دیده شده  1 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 186 بار دیده شده  1 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 358 بار دیده شده  1 سال قبل
عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 312 بار دیده شده  1 سال قبل