سگ های بامزه
 576 بار دیده شده  2 سال قبل
سگ قفقازی
 781 بار دیده شده  2 سال قبل
كشتن فجیع كفتار توسط شیرنر
 617 بار دیده شده  2 سال قبل
مار زنگی و فاخته تگزاس( رودرانر
 301 بار دیده شده  2 سال قبل
پاکت باز کن مدل جدید !
 727 بار دیده شده  2 سال قبل
عاقبت شوخی نابجا با گوسفند !
 456 بار دیده شده  2 سال قبل