ساخت کولر خانگی کوچک با قوطی کنسرو
 769 بار دیده شده  2 سال قبل
کاردستی گنجشک
 516 بار دیده شده  1 سال قبل
چطور یک پرژکتور در منزل...
 402 بار دیده شده  1 سال قبل
درست کردن پروانه با مقوا
 1368 بار دیده شده  1 سال قبل
ساختن کاردستی طوطی
 1149 بار دیده شده  1 سال قبل
آموزش کاردستی با فانی باف
 417 بار دیده شده  10 ماه قبل